การเลือกซื้อ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การออกแบบ การวางแผนผังพื้นที่สำนักงานที่ดีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากร และแบ่งโซนตามความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานช่วยเพิ่มระบบการทำงานภายในองค์กรดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและไม่วกวน เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ยังต้องจัดกลุ่มเครื่องใช้สำนักงานให้ความสะดวก ต่อการควบคุมงานระบบต่างๆ เช่นการเดินสายไฟปรับอากาศ โต๊ะเก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์ ชั้นวางของ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ และความจำเป็นอย่างมาก ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวก แต่ยังเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรได้อีกด้วย การเลือกซื้อควรคำนึงถึงการใช้งานหากมีความต้องการใช้มากหรือซื้อปริมาณเยอะๆ จะช่วยประหยัดงบของบริษัทไปได้มาก

การจัดพื้นที่ ที่ทำงานภายในบ้าน หรือ ต้องการเลือกซื้อหาเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน มาจัดเป็นบริเวณที่สำคัญที่สุดอีกที่หนึ่ง

การเลือกซื้อจัดวางเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับผู้ที่ต้องการความสงบเงียบในการทำงาน และความสะดวกสบายในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่ง ที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดก็ว่าได้ เพราะว่าจะทำให้การทำงานเป็นระบบระเบียบสร้างบรรยากาศที่ดี ในห้องนั้นหรือมุมทำงานนั้นอาจมีรูปแบบของโต๊ะทำงานที่เข้ามุมกับห้องนั้นๆได้เป็นอย่างดี และอาจมีเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเช่นตู้ติดผนังซึ่งไว้สำหรับเก็บเอกสาร ไว้ในตู้ชิดผนังหรืออาจเลือกรูปแบบ ของตู้ใส่เอกสารบานเปิดที่เหมาะสม ในการเก็บ เช่น การเก็บเครื่องบันทึกเทป, แผ่นดิสท์ และหนังสือ หรือของใช้ที่จำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการทำงาน ก็ควรเป็นลักษณะทรงลูกบาศก์ ที่หยิบใช้งานง่ายและใช้ได้ทั่วทิศทาง ทุก ๆ บริเวณในมุมๆหนึ่งนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้บริเวณไหน ที่เหมาะสมกับการจัดเก็บของสิ่งใด ในตำแหน่งใด โดยอาศัยการออกแบบ ที่ดูสวยงาม และเหมาะสมกับพื้นที่ บางทีการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่สวยหรูและมีระดับก็ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมใน การทำงานดียิ่งขึ้นได้

เลือกดูพื้นผิวของโต๊ะที่มีผิวที่คงทน ไม่ลอกง่าย ต้องดูว่าเนผิวที่ทำจากกระดาษ หรือเมลามีน ถ้าเป็นเมลามีนจะทนกว่า ถ้าเป็นกระดาษจะลอกง่าย ยกเว้นกระดาษที่แกรมหนาๆ ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน น่าจะเป็นเวลามีนดีกว่า

ขาเหล็ก จะเป็นตัวที่แข็งแรง ถ้าเลือกซื้อต้องดูด้านในของโต๊ะด้วย ว่าเขาใช้อะไรเสริมไว้หรือเปล่า ความหนาของหน้าโต๊ะต้องไม่น้อยกว่า 25 มม. และมีอุปกรณ์ค้ำยัน แน่นหนา ไม่แอ่น

เก้าอี้ ต้องมีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใกล้ชิดเรามากที่สุด จะต้องเลือกให้ดี เหมาะสมกับสรีระ ฟองน้ำที่ใช้ ควรเป็นฟองน้ำ (PU) แบบฉีดขึ้นรูปใหม่จะมีอายุการใช้งานนานนับปี ไม่ใช่ฟองน้ำที่ตัดมา และฟองน้ำมีหลายชนิด บางอย่างนั่งๆ ไปก็แบน ยุบตัว แต่ถ้าเป็นฟองน้ำชนิดเดียวกับที่ทำรถยนต์ก็จะทนทานกว่า

พาร์ติชั่น (ฉากกั้น) ต้องเลือกดีไซน์ที่ทันสมัย อุปกรณ์ติดตั้งต้องไม่มาก สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่าย

Comments are closed.