bim100 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้แข็งแรง

bim100 เปิดเผยข้อมูลสารสกัด GM-1 Xanthone ที่ดีที่สุดในมังคุด เสริมภูมิคุ้มกันสมดุล เสริมสุขภาพ ไร้โรคภัย จากผลงานวิจัย Operation Bim ผลิตภัณฑ์บิม การ์ซีเนีย แคปซูล และ น้ำมังคุดสกัดเข้มข้น Bim และ Bim & Trim เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง แพ้ภูมิตนเอง หรือ สำหรับบำรุงสุขภาพผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงปกติ

bim100 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้แข็งแรง

จากการเป็นนักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรกของโลก ที่ทำการวิจัยโครงการ Operation Bim กับผลมังคุดไทย ในเชิงสหวิชาการ และพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์มังคุดบิม คือ “น้ำมังคุด” และ “แคปซูล มังคุด” จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ BIM100 (บิมร้อย) ออกสู่ท้องตลาดไทย และตลาดโลก โดยได้จดทะเบียนกับ อย. เป็น “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” อย่างถูกต้อง นักวิทยาศาสตร์วิจัย พบว่า ในผลมังคุดมีสารแซนโทน (Xanthones) อยู่กว่า 40 ชนิด แต่มีบางชนิดเท่านั้นที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงได้สกัดเฉพาะสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพออกมาเท่านั้น และสารแซนโทน (Xanthones) ที่มีประโยชน์สูงของผลิตภัณฑ์ bim100

โดยวิจัยพบคุณสมบัติของสาร GM-1 จากผลมังคุด ได้ดังนี้

1. ปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล
2. ระงับการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน และสร้างมวลกระดูกรวมทั้งสร้างคอลลาเจน
3. ต้านการอักเสบ และฆ่าแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ระงับอาการปวด อักเสบ และลดอาการแพ้
5. ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งเกิดจาก LDL Cholesteral Oxidation
6.ระงับการเจริญเติบโตของเชื้อวัณโรค (ในหลอดทดลอง)
7. ระงับการขยายตัวของเชื้อ HIV (ในหลอดทดลอง)
8.ฆ่าเซลล์มะเร็งในเต้านม มะเร็งในเม็ดเลือด มะเร็งในตับ มะเร็งในไต มะเร็งในทางเดินอาหาร และมะเร็งปอด (ในหลอดทดลอง)
9.เพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม และเชื้อแบคทีเรีย
ฉะนั้น แคปซูล bim100 และน้ำมังคุด จึงสามารถตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้พื้นฐานที่สำคัญคือ ปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มีความสมดุล และยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย